سرویس خواب ۳ تکه کودک

25,000 تومان
خلاصه

این مجموعه شامل یک عدد تشک گارددار ،یک عدد پتو و بک عدد بالش می باشد که ابعاد آنها به تفکیک در قسمت مشخصات فنی محصول آورده شده است.تشک محصول فوق دارای لبه محافظ(گارد)می باشد که به منظور جلوگیری از غلت خوردن نوزادان طراحی گردیده است.قابلیت استفاده از دوطرف پتو از دیگر ویژگی های این کالا می باشد

این مجموعه شامل یک عدد تشک گارددار ،یک عدد پتو و بک عدد بالش می باشد که ابعاد آنها به تفکیک در قسمت مشخصات فنی محصول آورده شده است.تشک محصول فوق دارای لبه محافظ(گارد)می باشد که به منظور جلوگیری از غلت خوردن نوزادان طراحی گردیده است.قابلیت استفاده از دوطرف پتو از دیگر ویژگی های این کالا می باشد

نظرات

(فیلد مورد نیاز)
(فیلد مورد نیاز)